Bestuur en commissies

 • Bestuur
 • Activiteitencommissie
 • Arbitragecommissie
 • Door Wils'kracht Lid (DWL)
 • Evenementencommissie
 • Feestcommissie
 • Jeugd Technische commissie (JTC)
 • Kantinecommissie
 • Kascommissie
 • Ledenadministratie
 • Materialen-/zaalcommissie
 • Mediacommissie
 • Schoolkorfbalcommissie
 • PR- Sponsorcommissie
 • Technische commissie (TC)
 • Vertrouwenscommissie
Wij zitten in het bestuur:

Voorzitter + Arbitrage: Bernard Schut
Secretaris: Bertram Lagerweij
Penningmeester: Menno Bouw
Wedstrijdsecretaris sen/A jgd: Joanne Lijbers
Wedstrijdsecretaris B – F jgd: Iris Roelofsen
Algemeen adjunct: Christiaan van Hunen

Stuur een e-mail naar het bestuur met je vraag en/of opmerking.

Wij zitten in deze commissie:

Erna Schweitzer
Gretha Westervelt
Janine Kaija
Mariëlle Ortse
Elske Ortse

Wat wij doen:

 • organiseren van activiteiten voor de gehele vereniging, van slotdag tot zwemmen met de jeugd
 • verzorging van kampioensfeesten
Wij zitten in deze commissie:

Bernard Schut
Herm Schonewille
Anton Davelaar

Wat wij doen:

 • plannen van scheidsrechters voor senioren/jeugdwedstrijden
 • werven en begeleiden van nieuwe scheidsrechters
 • verzorgen opleidingen nieuwe jeugdwedstrijdleiders/scheidsrechters
 • bevorderen van Fair Play binnen vereniging naar elkaar en scheidsrechters
Wij zitten in deze commissie:

Thamar van de Kuilen
Sabrina van den Brink
Wouter Roozelaar

Wat wij doen: 

 • opstellen/coördineren plan voor ledenwerving
 • opstellen/coördineren plan voor ledenbehoud
 • commissies met elkaar verbinden voor acties ledenwerving en ledenbehoud
Wij zitten in deze commissie:

Willy v.d. Brink
Japke Happel
Johan Lagerweij
Menno Bouw
Saskia Pater
Iris Roelofsen
Wilke Broekhuizen

Wat wij doen:

 • organisatie van acties ten behoeve van de clubkas
Wij zitten in deze commissie:

Jantine Top
Lisa Schimmel
Marjanne Slotman

Wat wij doen:

 • organiseren van themafeesten voor 18+
 • organiseren van vrijwilligersfeesten
Wij zitten in deze commissie:

Iris Roelofsen
Colinda van den Berg
Joël Lagerweij

Wat wij doen:

 • het samenstellen van wedstrijdteams
 • het ontwikkelen en uitvoeren van het jeugdplan
 • het organiseren van oefenwedstrijden
 • het indelen van trainingstijden
 • het aanstellen/begeleiden van trainers/leiders van jeugdteams
 • dient als klankbord voor leden met korfbalproblemen
 • contact wedstrijdsecretariaat jeugd
 • verzorgen opleidingen jeugdtrainers

Stuur bericht naar jeugd technische commissie >>

Wij zitten in deze commissie:

Gretha Westervelt
Mariëlle Ortse
Wilke Broekhuizen
Elske Schonewille
Jantine Top
Riek Schut
Hanneke Mudde

Wat wij doen:

 • het beheer van de kantine/ kleedkamers veld
 • het beheer van kantine zaal
 • verzorgt inkoop veld/zaal
 • regelen schoonmaakrooster kantine / kleedkamers- veld/zaal
 • regelen kantinedienst trainingsavonden/zaterdagen -veld/zaal
Wij zitten in deze commissie:

Gijs Schut
Jan Broekhuizen

Wat wij doen:

 • jaarlijkse controle penningmeester
 • jaarlijks verslag uitbrengen controle penningmeester
Wij zitten in deze commissie:

Bertram Lagerweij

Wat wij doen:

 • gegevens ledenlijst onderhouden
 • aan /afmelden leden bij de bond (sportlink)
 • gegevens doorgeven aan wedstrijdsecretariaat/redactie/penningmeester
Wij zitten in deze commissie:

Christiaan van Hunen

Wat wij doen:

 • beheer accommodatie en eigendommen vereniging
 • terreinonderhoud
 • realiseren groot onderhoud Korfbalhonk
 • onderhoud en aanschaf materiaal
 • onderhoud sponsorborden
 • jaarlijks overleg met korfbalverenigingen ODIK en Revival
 • rooster maken zaaldienst Veluwehal zowel intern als extern
Wij zitten in deze commissie:

Elske Schonewille
Rens Bleijenberg
Maarten van de Kuilen
Bertram Lagerweij
Rinske van den Brink
Sabrina van den Brink
Elbert van den Brink
Maarten van de Kuilen

Wat wij doen:

 • zorgen voor multimedia (nieuws) berichten (ook op sociale kanalen)
 • wedstrijdverslagen alle teams op de website
 • kennismaking interviews met bestaande en nieuwe leden
 • input voor DWS website. Feitjes en nieuwtjes
 • onderhoudt DWS website
 • websitebeheer
Wij zitten in deze commissie:

Joanne Lijbers
Brendan Hooijer
Sharon van Dijk

Wat wij doen:

 • organiseren jaarlijks schoolkorfbaltoernooi
Wij zitten in deze commissie:

Menno Bouw
Elbert van den Brink
Gerco van ’t Foort

Wat wij doen:

 • zorgen voor externe en interne publiciteit
 • onderhouden en werven van sponsorinkomsten
 • zorgen voor voldoende shirtsponsors
 • zorgen voor reclameborden
 • onderhouden van contacten met sponsors
Wij zitten in deze commissie:

Joanne Lijbers
Dingeman van de Brink
Harry Schut
Rianne Boon

Wat wij doen:

 • het samenstellen van wedstrijdteams
 • het ontwikkelen en uitvoeren van het technische beleidsplan
 • het organiseren van oefenwedstrijden
 • het indelen van trainingstijden
 • het aanstellen/begeleiden van trainers/leiders van  seniorenteams
 • aanstellen betaalde trainer (in overleg bestuur)
 • dient als klankbord voor leden met korfbalproblemen
 • contact wedstrijdsecretariaat senioren/A-jeugd

Stuur bericht naar technische commissie >>

Wij zitten in deze commissie:

Senioren: Martine Roelofsen (stuur mij een e-mail)
Jeugd: Henry Ortse (stuur mij een e-mail)

Wat wij doen:

 • aanspreekpunt voor leden i.g.v. een klacht/ongewenst gedrag binnen de vereniging