Privacyverklaring DWS

PRIVACYVERKLARING ckv D.W.S.

Chr. korfbalvereniging D.W.S. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dr. A.A. Jessestraat 3
3774 JV Kootwijkerbroek
+31 6 40142124
www.korfbaldws.nl

Bertram Lagerweij is de Functionaris Gegevensbescherming van ckv D.W.S. Hij is te bereiken via bestuur@korfbaldws.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

ckv D.W.S. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ckv D.W.S. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • biometrische gegevens (=pasfoto t.b.v. spelerskaart)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ckv D.W.S. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

ckv D.W.S. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ckv D.W.S.) tussen zit.  ckv D.W.S. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Sportlink Club, Google Drive, Mailchimp.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ckv D.W.S. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam : 2 jaar > Archief
 • Geslacht : 2 jaar > Archief
 • Geboortedatum : 2 jaar > Archief
 • Adresgegevens : 2 jaar > Archief
 • Telefoonnummer : 2 jaar > Archief
 • E-mailadres : 2 jaar > Archief
 • Bankrekeningnummer > tot einde lidmaatschap
 • Pasfoto > tot einde lidmaatschap
 1. Delen van persoonsgegevens met derden

ckv D.W.S. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

ckv D.W.S. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ckv D.W.S. gebruikt op de website Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ckv D.W.S. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@korfbaldws.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ckv D.W.S. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ckv D.W.S. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via bestuur@korfbaldws.nl

Privacyverklaring is goedgekeurd op Jaarlijkse Algemene Vergadering(JAV) van 13 juni 2018.

Laatste update: 16 juni 2018