DWS ontvangt KNKV Arbitrageproof certificaat

31 oktober 2018

Zaterdag 27 oktober ontving DWS uit handen van een afgevaardigde van de KNKV de Arbitrageproof certificering. De afgelopen periode is DWS als vereniging volop bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Met de certificering ‘Arbitrageproof’ wil het KNKV haar verenigingen bewust maken en helpen in thema’s als (sociale) veiligheid, sportiviteit en respect, als onderdeel van het gedachtengoed Korfbal Zichtbaar Sportief. Samen met de verenigingen wil het KNKV zorgen voor een betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters op alle niveaus en een proactieve verenigingsorganisatie. Vanuit het bestuur is Rianne Boon en vanuit de arbitragecommissie Herm Schonewille en Anton Davelaar hier heel druk mee geweest. En vanuit de vereniging is goed meegewerkt om de spelregelkennis op niveau te krijgen en om voldoende opgeleide scheidsrechters te leveren. Allemaal bedankt!

Bron: KNKV

Om in aanmerking te komen voor de certificering ‘Arbitrageproof’ wordt verenigingen gevraagd om een arbitragebeleidsplan op te stellen en in te bedden binnen de vereniging.
Dit arbitragebeleidsplan omvat de volgende onderdelen:

 • Het verenigingsbestuur heeft een portefeuillehouder Arbitrage;
 • Jaarlijks worden er diverse arbitrageopleidingen geïnitieerd en georganiseerd, de daarbij behorende financiële middelen worden in de jaarlijkse begroting opgenomen;
 • Er is een proactief beleid om bij alle leden boven de 14 jaar de spelregelkennis te vergroten, waarbij de mogelijkheid is om dit te doen via de website www.Korfbalmasterz.nl;
 • De 10 gouden regels en de gedragsregels worden actief onder de aandacht gebracht en er wordt op toegezien dat daar naar gehandeld wordt;
 • Er zijn voldoende gecertificeerde officials om alle wedstrijden op ieder niveau te leiden;
 • Jaarlijks worden er bijscholingsavonden georganiseerd om zowel spelende leden als ouders van (jeugd)leden meer kennis te laten opdoen over de korfbal(spel)regels;
 • Er wordt een periodieke tevredenheidheidsmeting gehouden onder alle scheidsrechters binnen de vereniging.

 

Wat levert het op?

 • Arbitrage wordt onderdeel van het verenigingsbeleid en daarmee onlosmakelijk verbonden aan het spelen van korfbal;
 • Verbetering van de cultuur en het klimaat ten opzichte van arbitrage officials;
 • Betere kennis van de spelregels;
 • Beter inzicht van in mogelijkheden van de leden;
 • Grotere betrokkenheid binnen de verenigingen.