Tag: Spelregelwijzigingen

Spelregelwijzigingen per seizoen 2022/2023

24 augustus 2022

Bericht vanuit KNKV: Het IKF heeft enkele spelregels gewijzigd m.i.v. 1 september 2022. Dit betreft de volgende wijzigingen: Introductie van scheidsrechtersduo in plaats van scheidsrechter en assistent-scheidsrechter. Beide scheidsrechters van het duo zijn gelijkwaardig in het uitvoeren van de taken. Dit is met name gewijzigd in paragraaf 4.6, maar komt ook op andere plekken terug.

Lees meer…

Gewijzigde spelregels vanaf 1 september 2020

24 augustus 2020

Het KNKV voert vanaf 1 september een aantal gewijzigde spelregels door. De belangrijkste wijzigingen zijn: Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal. Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal raken. De opgooibal is afgeschaft. Voetbal is alleen

Lees meer…

Gewijzigde spelregels vanaf nieuwe seizoen

22 augustus 2018

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van  23 mei 2018 de volgende richtlijnen m.b.t. het reglement van wedstrijden, vastgesteld ten aanzien van  de time-out en de wedstrijdduur voor veld- en zaalkorfbal. De time-out is van toepassing in alle klassen van het top- en wedstrijdkorfbal in de veld- en zaalcompetitie. Per ploeg zijn, per wedstrijd, twee time-outs

Lees meer…