Informatie over lidmaatschap

23 april 2019

Het einde van het seizoen nadert weer en dat brengt over het algemeen ook met zich mee dat leden stoppen met korfballen(of overstappen naar een andere vereniging).

Met nadruk willen wij iedereen er op wijzen dat het lidmaatschap uiterlijk 1 mei 2019 schriftelijk opgezegd dient te worden bij het secretariaat en ledenadministratie.

Na 1 mei gaan de TC (Technische Commissie) en JTC (Jeugd Technische Commissie) aan de slag met de indeling van de teams voor het volgende seizoen en de daarbij behorende indeling van spelers en trainers/coaches.

Natuurlijk hopen wij niet dat je je lidmaatschap gaat opzeggen maar mocht je dat wel gaan doen, hou dan goed rekening met de uiterste opzegdatum.

Ga naar de pagina lidmaatschap voor meer informatie over o.a. het uitschrijven, het doorgeven van wijzigingen en onze algemene voorwaarden.