Kantinedienst najaar 2017

29 augustus 2017

2 SEPTEMBER

10.30 – 13.30              D1 A1                          Corine

13.00 –  15.30              5e 3e 2e 1e                   Gretha

13.30 – 16.00              idem                           Willy

16.00 – 18.45              idem                           Riek en Marielle  vanaf 16.45 Benita

 

9 SEPTEMBER

9.30 – 12.30                D3 D2 C1C2                Marieke L

12.30-15.00                B1 4e                           Riek

 

16 SEPTEMBER

9.30 – 12.30                E1 D2 D1                     Saskia

10.30-12.30                A1 4e 3e 2e 1e              Chiara

12.30 – 15.30              idem                           Anouk en Martine

15.30- 18.45               idem                           Willy en Gretha  vanaf 16.45 Hadassa

 

23 SEPTEMBER

9.30 – 12.00                D3 C2 C1 B1                Joanne L.

12.00-14.30                5e idem                       Rina

 

30 SEPTEMBER

8.45 – 12.00                C1 B1   D3 D2 C2         Davitha

10.00-12.30                idem                           Mies

12.00-15.30                4e 3e 2e 1e                 Lia Hol

12.30-15.30                idem                           Erna

15.30-18.45                idem                           Rina en Marjan Scho. Vanaf 16.45 Marjanne D

 

7 OKTOBER

9.30 – 12.30                E1 D1 5e 3e                 Erna

12.00-14.15                idem                           Aline

13.00-15.30                idem                           Gretha

15.30-18.45                idem                           Jeannette en Netty vanaf 16.45 Rianne Bos

 

14 OKTOBER

9.45 – 11.30                E1                               Wilma

BIJ VOORBAAT ALLEMAAL HARTELIJK DANK!!!