Wilke en Jan erelid van DWS | Colinda en Iris vrijwilliger van het jaar

24 september 2020

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van woensdag 23 september werden Wilke en Jan benoemd tot erelid en werden Colinda en Iris door het bestuur in het zonnetje gezet als Vrijwilliger van het jaar.

De vergadering werd vanwege de benodigde ruimte gehouden in het dorpshuis De Essenburcht. Het afgelopen seizoen was een bijzonder seizoen omdat vanwege corona het korfbal in februari werd stilgelegd. Activiteiten konden niet doorgaan waaronder het schoolkorfbal en de slotmiddag. De vaste onderdelen werden besproken maar ook de concept-overdracht van het korfbalhonk van de gemeente naar DWS.

Vrijwilliger van het jaar
Jaarlijks wordt bij DWS de Vrijwilliger van het jaar bokaal uitgereikt. Ditmaal ging deze naar Colinda van de Berg en Iris Roelofsen voor met name hun grote inzet voor de jeugd en dit jaar de extra inzet voor de corona-coördinatie.

In het bestuur werden 2 nieuwe leden verwelkomd. Rachel van ’t Foort wordt opgevolgd door Iris Roelofsen (Jeugd) en Wilke Broekhuizen door Menno Bouw (Penningmeester).

Ereleden
Voor Wilke Boekhuizen was het een bijzonder moment. Na 28 jaar (!) besloot zij om het stokje over te dragen. In de functie van penningmeester heeft zij al die tijd de geldstromen geregeld. En hoe! DWS staat er gezond voor. Zij blijft nog wel actief binnen andere commissies. Als dank ontving zij een mooi cadeau van DWS.

Dit was tevens een geschikt moment om ook Jan Broekhuizen in het zonnetje te zetten. Jan was de steun voor Wilke als penningmeester maar ook op vele andere terreinen binnen DWS zeer actief. Om enkele voorbeelden te noemen: voorzitter, technische commissie, trainer, scheidrechter, lotenverkoper, ja wat niet eigenlijk. Maar ook de activiteiten van Wilke beperken zich niet alleen tot het bestuur. Meer dan terecht dat zowel Jan en Wilke benoemd zijn tot erelid van DWS!